Συχνά τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές όπως ειδική μαθησιακή διαταραχή της ανάγνωσης – δυσλεξία, ειδική μαθησιακή διαταραχή της γραφής-γραπτής έκφρασης, ειδική μαθησιακή διαταραχή των μαθηματικών ή γενικές) παρακολουθούν ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα με στόχο τη μαθησιακή αποκατάσταση των δυσκολιών αυτών. Όμως αρκεί αυτό; Οι μαθησιακές διαταραχές θεωρείται ότι αποτελούν...

Ας δούμε την περίπτωση του Μάριου, 9 ετών. Ο Μάριος έχει διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ δηλαδή με μια από τις πιο συχνές συμπεριφορικές και τη συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Τι γνωρίζουμε ότι συμβαίνει στον εγκέφαλο του Μάριου ο μετωπιαίος λοβός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εστίαση προσοχής, για τη λήψη...