Ψυχολογική αξιολόγηση

Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του συναισθηματικού και αντιληπτικού δυναμικού του παιδιού, δημιουργώντας τη σωστή βάση για να προταθεί η καταλληλότερη παρέμβαση, αξιοποιώντας σύγχρονα και έγκυρα τεστ.

Ψυχολογική αξιολόγηση

Πλήρες αναπτυξιακό, οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό

Κλινική συνέντευξη

Ψυχομετρικά τεστ:

 • Τεστ νοημοσύνης WISC III

Η κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), είναι ένα ατομικά χορηγούμενο πλήρες κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης παιδιών το οποίο είναι σταθμισμένο, διεθνώς  αναγνωρισμένο και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Είναι απαραίτητο εργαλείο για τον εντοπισμό μιας ειδικής μαθησιακής δυσκολίας. Επιπλέον, συνεισφέρει στην ακριβέστερη αποτύπωση του μαθησιακού προφίλ με στόχο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής αποκατάστασης στοχευόμενο στο κάθε παιδί αξιοποιώντας τα δυνατά του σημεία και εστιάζοντας στη μείωση των αδυναμιών του. Τέλος, βοηθάει στον εντοπισμό χαρισματικών παιδιών με στόχο την κατάλληλη ένταξη τους στο σχολικό πλαίσιο.

Προβολικά τεστ κατά περίπτωση:

 • Fairy tale test

Το Τεστ των Παραμυθιών είναι ένα προβολικό ψυχομετρικό εργαλείο για παιδιά το οποίο αποτελεί το μοναδικό σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο που αναδεικνύει την αξία των παραμυθιών και σε διαγνωστικό επίπεδο. Αξιολογεί τα δυναμικά της προσωπικότητας του παιδιού, προσφέροντας πληροφορίες όχι μόνο για μεμονωμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά επίσης για την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Το γεγονός ότι στο παιδί δίνεται μέσω της μορφής καρτών γνωστών παραμυθιών καθιστά τη διαδικασία ευχάριστη και λιγότερο κουραστική.

 • Children’s Apperception Test (C.A.T)

To Children’s Apperception Test είναι ένα προβολικό τεστ το οποίο βοηθάει στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του παιδιού και την ανίχνευση τυχόν συναισθηματικών δυσκολιών.

 • House tree person test (H.T.P)
 • Thematic Apperception Test (T.A.T)
 • Παιδικό ιχνογράφημα
 • Rosebush test

Ερωτηματολόγια γονέων, δασκάλων & παιδιών κατά περίπτωση:

 • Goodman’s Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
 • Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠ-Υ (DePaul)
 • Children’s Depression Inventory (CDI)
 • Ages and Stages Questionnaire Social Emotional (ASQ SE)
 • Child’s behavior checklist (Achenbach Questionnaires)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες