Οι υπηρεσίες μας

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα άνετο, ασφαλές περιβάλλον,

όπου θα εργαστούμε για την επίτευξη του στόχου μαζί.

Attachment play Coaching

Attachment play Coaching

Ενίσχυση και ενεργοποίηση του δυναμικού του παιδιού μέσω της ενδυνάμωσης της σχέσης του με το γονέα (attachment).

Play Therapy (Παιγνιοθεραπεία)

Play Therapy (Παιγνιοθεραπεία)

Μέσα από την ασφάλεια που παρέχει το παιχνίδι, το παιδί  βοηθιέται να «παίξει» τυχόν θέματα που το απασχολούν, να τα επεξεργαστεί και να βρει τη λύση σε αυτά.

Ψυχολογική αξιολόγηση

Ψυχολογική αξιολόγηση

Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του συναισθηματικού και αντιληπτικού δυναμικού του παιδιού, δημιουργώντας τη σωστή βάση για να προταθεί η καταλληλότερη παρέμβαση, αξιοποιώντας σύγχρονα και έγκυρα τεστ.

Μαθησιακή αξιολόγηση

Μαθησιακή αξιολόγηση

Η έγκαιρη και έγκυρη μαθησιακή αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική αποκατάσταση της και στην αποφυγή έναρξης συναισθηματικών δυσκολιών που συχνά συνυπάρχουν λόγω της απογοήτευσης που βιώνει το παιδί επειδή δεν επιτυγχάνει στο σχολείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες