Συχνές ερωτήσεις

Αφού και στο σπίτι το παιδί μου παίζει, τι παραπάνω θα του προσφέρει η παιγνιοθεραπεία;

Παρότι ως μέσο χρησιμοποιείται το παιχνίδι, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Το πλαίσιο, ο θεραπευτικός στόχος και κυρίως ο πιστοποιημένος ειδικός και η σχέση που δημιουργείται με το παιδί. Έτσι, παρότι το παιδί μπορεί να επιλέγει να παίζει με παιχνίδια που υπάρχουν και στην καθημερινότητα του, ο ειδικός τα αξιοποιεί, ούτως ώστε με τις κατάλληλες αποκρίσεις να απευθυνθεί στις ανάγκες του παιδιού και να το βοηθήσει να ανθίσει.

Ποια είναι η διαδικασία για να ξεκινήσει η παρέμβαση;

Πραγματοποιείται ραντεβού με τους γονείς για τη λήψη ενός πλήρους ιστορικού, συνέντευξης και αξιολόγησης των δυσκολιών και των δυνατοτήτων του παιδιού ώστε να προταθεί η παρέμβαση η οποία θα είναι η πιο ωφέλιμη για το παιδί.

Πόσο καιρό διαρκεί;

Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της αυτονομίας και ανθεκτικότητας του παιδιού και όχι η μακροχρόνια εξάρτηση του από τον ειδικό. Συνεπώς, ο στόχος μιας επιτυχημένης παρέμβασης και ενός πιστοποιημένου ειδικού είναι να διαρκεί όσο το δυνατόν λιγότερο, για να μην κουράζεται το παιδί και να μην επιβαρύνονται οι γονείς, αλλά όσο περισσότερο είναι απαραίτητο για το εκάστοτε παιδί. Η διάρκεια της παρέμβασης εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, τα θέματα που το απασχολούν, το ρυθμό απόκρισής του στην παρέμβαση, το περιβάλλον κ.α. Επειδή στις ηλικίες 3-12 ετών η παιγνιοθεραπεία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική συχνά είναι βραχείας διάρκειας. Πριν την έναρξη της παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψιν το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, το ιστορικό και τα θέματα που το απασχολούν ορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός συνεδριών και στην πορεία της παρέμβασης επαναξιολογείται εάν επαρκούν για το κλείσιμο ή χρειάζεται να προστεθούν κάποιες επιπλέον συνεδρίες συναποφασίζοντας το με τους γονείς. Έτσι, υπάρχει ήδη πριν ακόμα από την έναρξη της παρέμβασης ένα ξεκάθαρο και στοχευμένο πλάνο στο οποίο οι γονείς και το παιδί συμμετέχουν.

Όσον αφορά το attachment play coaching η διάρκεια είναι από 8-20 συνεδρίες με μέσο όρο συνήθως τις 12-14 συνεδρίες να επαρκούν.

Και αν το παιδί δε θέλει;

Ακριβώς επειδή είναι μέσω του παιχνιδιού στα περισσότερα παιδιά αρέσει πολύ και σπάνια δε θέλουν. Εάν ωστόσο το παιδί δε θέλει, αξιολογείται ο πιθανός λόγος και υπάρχει ανάλογη διαχείριση.

Πώς διαλέγω τον κατάλληλο ειδικό;

Τα παιδιά είναι ένας ευαίσθητος πληθυσμός με ιδιαίτερες ανάγκες και με πολλές διαφορές από τους ενήλικες. Συνεπώς, ένας  ψυχολόγος με εξειδίκευση στην κοινωνικό – συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και στη ψυχολογική αξιολόγηση με τα κατάλληλα ψυχομετρικά τεστ, λαμβάνοντας υπόψιν το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για να ευδοκιμήσουν σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία. Η παιγνιοθεραπεία ως σύχρονο θεραπευτικό εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλα μόνο από πιστοποιημένο παιγνιοθεραπευτή. Η πιστοποίηση από έναν παγκοσμίου φήμης οργανισμό όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Παιγνιοθεραπείας (Play Therapy International) εξασφαλίζει ότι ο ειδικός έχει συνεχιζόμενη μετεκπαίδευση, εποπτεία, σωστή τήρηση κλινικών αρχείων και συμμετοχή σε διεθνή βάση δεδομένων. Όλα αυτά είναι προ απαιτούμενα για να εργάζεται με υψηλά πρότυπα και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Στο παρακάτω link https://playtherapyregister.org μπορείτε να βρείτε πιστοποιημένους παιγνιοθεραπευτές από το Διεθνή Οργανισμό Παιγνιοθεραπείας (Play Therapy International). Από την άλλη πλευρά η προσωπικότητα του παιδοψυχολόγου παίζει σπουδαίο ρόλο. ‘Έτσι, είναι σημαντικό να επιλέξετε τον ειδικό που θα σας αποπνέει ασφάλεια και που θα σας κάνει να νιώθετε ότι το παιδί σας  μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης.

Αφού παίζετε και δε μιλάτε πώς θα βοηθηθεί το παιδί να μάθει να εκφράζει τα συναισθήματα του;

Όταν ένα παιδί παίζει, τα παιχνίδια που χρησιμοποιεί είναι τα λόγια του. Ειδικότερα, όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω του λόγου χρειάζεται να του δοθεί μια άλλη δίοδος επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως έχει βρεθεί ότι μόνο 9% των παιδιών μιλούν σε 100.000 συνεδρίες (www.playtherapy.org.). Από την άλλη πλευρά όταν ο ειδικός αναγνωρίζει και αντανακλά τα συναισθήματα του παιδιού, αρχίζει και το παιδί να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του και να μιλάει γι’ αυτά.

Πέρα από τις συνεδρίες που θα κάνει το παιδί εγώ πώς μπορώ να το βοηθήσω;

Κάθε 5 συνεδρίες που διεξάγονται με το παιδί, πραγματοποιείται συνάντηση με τους γονείς στην οποία ενημερώνονται για την εξέλιξη του παιδιού αλλά και για τρόπους με τους οποίους μπορούν να το βοηθήσουν στο σπίτι. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνυται παράλληλα με το παιδί να ενδυναμώνονται οι γονείς όσον αφορά το γονεϊκό τους ρόλο με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

Το παιδί μου έχει εμφανίσει το τελευταίο διάστημα ενούρηση. Ο/Η παιδίατρος μου λέει ότι θα ωριμάσει και θα υποχωρήσει από μόνο του. Τι να κάνω;

Έχει δίκιο ο/η παιδίατρος ότι όντως μπορεί το σύμπτωμα (π.χ. ενούρηση) να υποχωρήσει μετά από κάποιο καιρό από μόνο του. Ωστόσο, πάντα πίσω από ένα σύμπτωμα υπάρχει μια αιτία που σπάνια υποχωρεί από μόνη της. Έτσι, εάν δε δοθεί η ευκαιρία στο παιδί να βρει τρόπο να το διαχειριστεί είναι πολύ πιθανό να επανεμφανιστεί είτε με την ίδια μορφή είτε ως κάποιο άλλο σύμπτωμα. Όσο νωρίτερα βοηθηθεί το παιδί, αξιοποιώντας τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, τόσο γρηγορότερα και καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.

Μήπως το παιδί μου νιώσει άσχημα που θα ξεκινήσει παρέμβαση;

Επειδή γίνεται μέσω του παιχνιδιού το οποίο είναι κάτι οικείο και ασφαλές για το παιδί, τα περισσότερα παιδιά το λατρεύουν. Παράλληλα επειδή αρχίζουν να νιώθουν καλύτερα το περιμένουν με ανυπομονησία.

Τα αποτελέσματα διαρκούν και μετά τη λήξη της παρέμβασης;

Τα αποτελέσματα εσωτερικεύονται και εξακολουθούν να διαρκούν και μετά τη λήξη της παρέμβασης. Ανά τακτά διαστήματα υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς για την εικόνα του παιδιού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εάν κριθεί ωφέλιμο μπορεί να υπάρξουν 2-3 follow up συναντήσεις με το παιδί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες